Therapie

Wanneer u last heeft van psychische klachten, neemt u in eerste instantie contact op met uw huisarts. Deze schat in of u kortdurende hulp nodig heeft (GB-GGZ) of meer specialistische hulp (S-GGZ, of G-GGZ). Dit vermeldt de huisarts op een verwijsbrief, samen met zijn of haar naam, agb-code en handtekening. Er dient tevens op de verwijsbrief te staan dat er sprake is van vermoeden van een DSM-stoornis. De datum van de verwijsbrief moet nadrukkelijk vóór de eerste afspraakdatum liggen.

Wanneer u een verwijzing heeft van een andere arts dan uw huisarts, informeert u zelf bij uw verzekeraar of de kosten van de therapie worden vergoed. Indien dit het geval is, is het van belang dat u weet wat uw verzekeraar op de verwijsbrief wil zien staan.

Aanmelding

Wanneer u zich vervolgens telefonisch bij mij aanmeldt, stel ik een aantal vragen om in te schatten of therapie bij mij geïndiceerd is. Wanneer dat zo is, maken we een afspraak voor één of meerdere intakegesprekken, waarin we bespreken waar u tegenaan loopt.

Wanneer de klachten binnen de praktijk behandeld kunnen worden, starten we met de behandeling. Wanneer aan de telefoon of na de intake blijkt dat de klachten beter in een andere setting behandeld kunnen worden, bespreek ik dat met u en zal ik u zo gericht mogelijk advies geven.

Therapie

We beginnen met het maken van een behandelplan, waarin de doelen van de behandeling staan. Ook spreken we af welke interventies we gebruiken om de doelen te bereiken.

In de therapie gaan we doelgericht aan de slag. Ik werk met methoden die aangetoond effectief zijn, voornamelijk met cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Cognitieve gedragstherapie is vooral gericht op de actualiteit. Het gaat met name over moeilijkheden die in het heden spelen (zie www.vgct.nl). Er wordt wel onderzocht hoe de huidige problemen tot stand zijn gekomen, maar de nadruk zal vooral liggen op verandering van het (probleem-) gedrag.

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een methode waarmee nare gebeurtenissen kunnen worden verwerkt, zonder dat u daar lang en intensief over hoeft te praten. We gebruiken dit wanneer de gebeurtenissen een duidelijke oorzaak zijn van de huidige klachten. EMDR kan ook goed worden gebruikt wanneer er sprake is van een beschadigd of negatief zelfbeeld (www.emdr.nl).

Het aantal sessies dat we nodig hebben, varieert per klachtgebied. Wanneer de huisarts heeft verwezen voor de GB-GGZ (Generalistische Basis GGZ) is het maximaal aantal sessies 12. Wanneer de huisarts voor de G-GGZ heeft verwezen (Gespecialiseerde GGZ, soms ook Specialistische GGZ genoemd, S-GGZ) zijn meer sessies geïndiceerd. In beide gevallen plannen we zoveel sessies als nodig, en niet meer dan nodig.

Routine Outcome Monitoring

We evalueren periodiek hoe de therapie loopt en of er iets verandert in het klachtniveau. We bespreken uw ervaringen, en door periodiek vragenlijsten in te vullen wordt tevens objectief het beloop van de therapie weergegeven met betrekking tot uw klachten. Dit heet Routine Outcome Monitoring (ROM).