Contact

De praktijk is gevestigd in Rijen, Noord-Brabant. Rijen is zowel met  de auto als met het Openbaar Vervoer goed te bereiken vanuit Breda, Tilburg en Oosterhout NB. Parkeren kan op de hoek van de Karel van Doormanstraat en de Generaal van Geenstraat.

 

U kunt zich telefonisch aanmelden op telefoonnummer 06 1291 9807. Vergeet niet uw telefoonnummer in te spreken wanneer ik niet direct kan opnemen en u op mijn voicemail inspreekt. In reactie op uw aanmelding neem ik telefonisch contact met u op. Ik stel u dan een aantal vragen om in te schatten of therapie bij mij geïndiceerd is. Wanneer dat zo is, maken we een afspraak voor één of meerdere intakegesprekken. We maken aansluitend een behandelplan, met daarin de doelen van de behandeling. Het aantal sessies varieert per klachtgebied. Als de klachten beter in een andere setting behandeld kunnen worden, bespreek ik dat met u en zal ik u zo gericht mogelijk advies geven. De wachttijd voor we kunnen starten is wisselend. Tussen de intake en de start van de therapie is geen wachttijd.

Momenteel (01-09-2020) is er helaas geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u contact opnemen met een andere zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake kan starten. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).