Informatie

Kosten

De verzekeraar vergoedt alleen als uw premiebetalingen en gegevens in orde zijn. Blijft u daarbij in gebreke, dan moet u de nota zelf betalen. Psychische zorg is opgedeeld in drie tredes. De onderste trede is de POH-GGZ (praktijkondersteuner huisarts –GGZ). Hij of zij is er voor lichte problematiek. De twee tredes erna zijn: B-GGZ (generalistische basis-GGZ) en S-GGZ (specialistische GGZ). Hier moet er sprake zijn van een DSM-V-classificatie). Het wettelijk eigen risico bedraagt voor 2018 385 euro en dit geldt voor beide vormen van zorg. Voor 2019 is het eigen risico hetzelfde gebleven.

 

B-GGZ (Basis-Generalistische GGZ)

De basis-GGZ bestaat uit een aantal producten (vergelijkbaar met een bundel voor een telefoon), die prestaties genoemd worden:

Kort (BK): 294 minuten (180001)

Middel (BM): 495 minuten (180002)

Intensief (BI): 750 minuten (180003)

Chronisch (BC): 753 minuten (180004)

Onvolledig behandeltraject: 120 minuten (180005)

De NZA (Nederlandse Zorgautoriteit) stelt de maximale tarieven vast.

Dit is het zogenaamde 100%-tarief. Verzekeraars betalen hiervan een deel (sommigen betalen 100%), afhankelijk van wat ik extra wil doen (bijvoorbeeld uw voortgang meten, maar ook alleen met bepaalde methodieken werken). Heb ik een contract met uw verzekeraar, dan dien ik de nota rechtstreeks in. Uw verzekeraar verrekent dan met u het (eventueel nog) openstaande eigen risico. Heb ik geen contract met uw verzekeraar, dan moet uw verzekeraar een deel vergoeden. Rechters hebben hierover uitspraken gedaan: er moet 75-80% aan u vergoed worden (dit doen niet alle verzekeraars!). Heeft u een restitutiepolis (tip! een restitutiepolis kost vaak maar een paar euro per maand meer) dan krijgt u het meeste terug. Heb ik geen contract met uw verzekeraar, dan spreek ik met u een percentage af, u krijgt een nota met dat percentage. Deze nota betaalt u aan mij. U dient deze vervolgens zelf bij uw verzekeraar in. Ook hier geldt het eigen risico. Een prestatie bestaat uit directe (u bent bij mij in de kamer of ik spreek u aan de telefoon) en indirecte tijd (aantekeningen maken, brieven schrijven, overleg, etcetera). Ik streef ernaar de indirecte tijd beperkt te houden.

Belangrijk
Er is besloten dat per 1 januari 2014 psychologische hulp alleen nog vergoed wordt als er sprake is van een classificatie uit de DSM-IV (inmiddels DSM-V). Een aantal classificaties zijn uitgesloten (werkproblemen, aanpassingsstoornissen, etc.). Daarnaast moet er gekeken worden naar de ernst van uw klacht(en): kunt u nog werken? of voor anderen zorgen? wat is het risico (dat het erger wordt als er niet behandeld wordt, bent u een gevaar voor anderen?) en hoe complex (heeft u hiernaast nog andere problemen, bijvoorbeeld met geld, of familie?). Ook moet er gekeken worden naar het verloop van uw klachten (bestaan deze al lang, heeft u eerder psychische problemen gehad, zijn uw klachten verergerd?). Uw klacht kan te licht worden bevonden. In dat geval kunt u terecht bij uw huisarts of de POH-GGZ, of u dient zelf uw behandeling te betalen. Zo hoopt de regering flink te kunnen bezuinigen op de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt van mij als behandelaar verwacht dat ik een inschatting maak welke prestatie ik verwacht dat nodig is. Als deze gaandeweg wijzigt, dan laat ik u dat zo snel mogelijk weten (dit komt regelmatig voor). Er zijn strikte eisen aan de verwijzing. Ik heb een standaard verwijsformulier ontwikkeld. De huisarts of andere verwijzer verwijst bij een vermoeden van een DSM-classificatie, de zwaarte van het pakket daarna bepaal ik.

Tarieven
De NZA-tarieven voor de B-GGZ zijn:

 2018  2019
 BK  487,26 507,62
 BM  830,23  864,95
 BI  1.301,85  1.356,25
 BC  1.201,50  1.251,70

 

Onvolledig traject:

      198,88  207,19

 

Ieder zorgproduct kent, inclusief de intake een gemiddelde behandeltijd; langer of korter behandelen heeft geen invloed op het te declareren eindtarief. Dit betekent dat als u eerder stopt, het hele afgesproken product in rekening wordt gebracht (het is immers een bundel).

2019 (alle behandelingen gestart in 2019)

https://becijferd.nl/wp-content/uploads/2018/07/NZa-tarieven-GGZ_2019.pdf

Voor niet vergoede zorg (OVP): als er sprake is van een DSM-V stoornis die niet vergoed wordt of het gebruik van een niet-toegestane methode:

Het tarief voor overig product (OVP) is 105 euro. Dit is het tarief voor 60 minuten, 45 minuten contacttijd en 15 minuten indirecte tijd.

Als er geen sprake is van een DSM-V-stoornis of u vindt het van belang volledig in privacy de therapie te kunnen doen (zonder aanlevering aan uw zorgverzekeraar of de overheid): het tarief is 130 euro.

Werkgevers zijn regelmatig bereid (een deel van) de kosten op zich te nemen.

Voor 2020 heb ik met de volgende zorgverzekeraars een contract afgesloten voor de Specialistische GGZ: Zorg & Zekerheid, ENO, ONVZ, CZ, Delta Lloyd, OHRA, Zilveren Kruis, Achmea, ProLife, OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, IAK Volmacht, en Aevitae.

Voor de Generalistische Basis GGZ (dit zijn in de regel de wat korter durende behandelingen) heb ik een contract afgesloten met Zorg & Zekerheid, ENO, ONVZ, Zilveren Kruis, Achmea, ProLife, OZF, Interpolis, FBTO, Avero Achmea, IAK Volmacht, en Aevitae.

Dit betekent dat ik -wanneer u bij een van bovenstaande maatschappijen verzekerd bent- direct bij uw verzekeraar declareer, u hoeft hier verder niets voor te doen. De verzekeraar vordert vervolgens uw eigen risico van 2020, indien dit nog niet gebeurd is in verband met eerdere ziektekosten.

Wanneer u bij een andere verzekeraar bent aangesloten en toch bij mij in therapie komt, wordt de rekening naar uzelf gestuurd. Dit gebeurt na het afsluiten van de behandeling, of – wanneer de therapie langer duurt- na 365 dagen. U kunt de rekening indienen bij uw verzekeraar, die een groot deel van de kosten aan u uitkeert. Hoeveel de verzekeraar aan u uitkeert hangt af van uw polis, dit varieert tussen de 70% en 100%. Ook in dit geval vordert de verzekeraar uw eigen risico van 2020.

Ik raad u aan voor aanvang van de therapie contact op te nemen met uw verzekeraar, zodat u achteraf niet door eventuele kosten verrast wordt.

Alle therapieën die worden gestart in 2020 vallen onder deze regeling, ook al loopt de therapie wat verder door in 2021.

 

Deze tekst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De informatievoorziening vanuit officiële instanties is gebrekkig en tegenstrijdig. Ik kan dus geen aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuistheden.